Septik alebo žumpa? Aký je medzi nimi rozdiel?

Septik alebo žumpa? Aký je medzi nimi rozdiel?

Keď hovoríme o spracovaní odpadových vôd a kanalizácie, zvyčajne sa stretávame s dvoma termínmi: septik a žumpa. Obe tieto zariadenia zohrávajú v zabezpečení riadneho spracovania a ekologického odstránenia odpadových vôd kľúčovú úlohu, pričom majú rôzne účely a spôsoby fungovania.

Poznáte rozdiely medzi septikom a žumpou a viete si tieto systémy vybrať na základe viacerých špecifických potrieb vašej domácnosti?

Septik: Biologické spracovanie odpadových vôd

Moderné septiky sú zariadenia, ktoré sa používajú na biologické spracovanie a čistenie odpadových vôd z domácností a malých komerčných prevádzok. Fungujú na princípe anaerobióznej fermentácie, kde mikroorganizmy rozkladajú organický odpad a odpadové vody. Toto postupné spracovanie umožňuje, aby mohol byť tekutý odpad zbavený nebezpečných látok a vypustený do pôdy alebo do verejného kanalizačného systému bez jeho poškodenia.

Septiky sú vhodné pre klasické domácnosti a malé firmy. Vyžadujú si však na zachovanie svojej vysokej efektivity pravidelnú údržbu.

Žumpa: Jednoduché zbieranie odpadu

Na druhej strane sú tu žumpy – jednoduché nádoby určené na zhromažďovanie odpadových vôd. Veľmi často sú tieto systémy vytvorené z betónu alebo plastu, pričom ich hlavnou úlohou je zachytiť a udržať odpadové vody bez ďalšieho spracovania. Tento typ zariadenia sa často používa tam, kde nie je k dispozícii verejný kanalizačný systém a veľký pozemok.

Kvalitné žumpy Čadca sa postarajú o jednoduché zhromaždenie odpadových vôd bez aktívneho spracovania. Sú ideálne pre odľahlé miesta, kde nie je prístup k verejnému kanalizačnému systému. Na rozdiel od septikov si tiež vyžadujú menej pravidelnej údržby.

Ako si medzi septikom alebo žumpou vybrať?

Výber medzi septikom a žumpou závisí od vašich konkrétnych potrieb. Ak máte prístup k verejnému kanalizačnému systému a potrebujete zhromažďovať odpadové vody, žumpa môže byť dostačujúca. Ak však žijete v odľahlejšej oblasti alebo potrebujete aktívne čistenie odpadových vôd, septik je oveľa lepšou voľbou. Ak má ale nádoba objem väčší ako 10 m3, potrebujete na jej inštaláciu na pozemku stavebné povolenie.

Pre viac informácií o septikoch a žumpách a o tom, aký typ je pre vás ten správny, sa obráťte na dobrezumpy.sk

Zdroj obrázka: FOTOGRIN/Shutterstock.com

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *