Zelené strechy

Zelené strechy

Zelené strechy si v poslednom čase získali veľkú pozornosť u väčšiny ľudí – najmä kvôli mnohým sociálnym, ekonomickým a dizajnovým výhodám. Ako dodá rastlinný porast domovu novú hodnotu? Zistite viac o tom, ktoré riešenia poskytujú zelené strechy na rozličné environmentálne problémy.

Zelené strechy v meste

Zelené strechy sú jedným z najúčinnejších spôsobov znižovania teploty okolitého vzduchu v mestských oblastiach, ale aj na dedinách. Kvôli cestám, chodníkom a hustému rozloženiu budov dochádza k absorpcii tepla. V horúcich letných dňoch sú tak teploty v mestách o niekoľko stupňov vyššie, ako by mali byť za normálnych okolností – strechy obzvlášť. Podľa výskumu, ktorý uskutočnilo Tyndallovo centrum pre klimatické zmeny, je v mestách potrebných o desať percent viac zelene na zmiernenie efektu UHI – Urban heat island. Toto pomenovanie v preklade znamená „Mestský tepelný ostrov“, teda zástavba v meste, v ktorej možno pociťovať znateľne vyššie teploty ako v okolí.

Podľa nedávnej publikácie JRS (Spoločné výskumné centrum Európskej komisie) tepelný ostrov zvyšuje riziko ochorení a kolapsov, súvisiacich s teplom. Vzhľadom na obmedzenú adaptabilitu človeka na tepelný stres, je zmierňovanie extrémnych teplôt dôležité pre zdravie a správny chod organizmu. Zelené strechy dokážu pomôcť v aspekte ochrany zdravia – aj z tohto dôvodu by ste mali zvážiť ich výstavbu.

Ekologické a ekonomické výhody zelených striech

Zelené strechy prostredníctvom prirodzenej biofiltrácie zabraňujú tomu, aby sa znečisťujúce látky a toxíny dostali do vodných tokov. Okrem čistenia dažďovej vody nesmieme opomenúť zachytávanie oxidu uhličitého zo vzduchu. S rastúcou urbanizáciou je zabezpečenie biodiverzity jednou z kľúčových požiadaviek miestnych samospráv. Rastliny na strechách dokážu obnoviť ekologický cyklus narušený mestskou infraštruktúrou a vytvoriť príjemné prírodné prostredie. A ako je to s ekonomickými benefitmi?

Ukázalo sa, že podkladové materiály strechy sú za pomoci vegetácie chránené pred mechanickým poškodením, ultrafialovým žiarením a extrémnymi teplotami, čo vedie k zníženiu nákladov na údržbu a renováciu. Pokiaľ ide o energetickú účinnosť zelených striech, výsledok závisí od viacerých aspektov vrátane klimatických podmienok, typu konštrukcie strechy, hrúbky izolácie a ďalších. Vo všeobecnosti však do určitej miery znižujú spotrebu energie pri vykurovaní v zime a pri chladení v lete. Systém zelených striech zároveň poskytuje dobrú zvukovú izoláciu, udržiava obytný priestor tichší a vytvára príjemnejšie prostredie.

Sociálne výhody zelených striech

Prírodný charakter prináša podstatné zmeny do modernej architektúry. JRS nedávno publikovalo výsledky ďalšieho výskumu, ktorý sa zameral na psychologický účinok zelených plôch. Štúdia dokázala, že účastníci pri pohľade na rastliny vykazovali výrazné známky pohodlia a uvoľnenosti, ako aj zvýšenie pozitívnych náladových stavov. Prístupné strechy navyše môžu byť navrhnuté ako komunitné záhrady, komerčné alebo rekreačné priestory. Prečo teda vzhľadom na všetky výhody, ľudia nestavajú zelené strechy vo veľkom? Hoci na Slovensku je počet zelených striech na vzostupe, prekážkou pri ich zaobstarávaní zvykne byť cenová náročnosť. Mnohé mestá uznávajú, že dlhodobé výhody však prevažujú nad obavami z počiatočných nákladov. Kde teda môžete nájsť zelené strechy a ako ich zabezpečiť?

Výstavba zelenej strechy

Vlastnú zelenú strechu si viete zaobstarať buď prostredníctvom objednania príslušnej firmy, kde výstavbu zoberú do rúk odborníci v oblasti zelených striech, alebo sa na túto prácu podujmete svojpomocne. Proces inštalácie viete uskutočniť na šikmej aj vodorovnej streche. V prvom rade by ste mali odstrániť z plochy všetky nečistoty, aby neskôr nedošlo k narušeniu spodných vrstiev skladby. Druhý krok zahŕňa kúpu a rozloženie hydroizolačného materiálu, ktorý dostanete napríklad v miestnych stavebninách – porozhliadnite sa aj po vonkajšom alebo vnútornom odvodnení, aby nedochádzalo k zatekaniu.

Plochu zelene ohraničíte ukončovacími lištami. Životnosť izolácie predĺžite tak, že plochu najskôr zasypete štrkom primeranej veľkosti. Jemné kamenivo sa neodporúča kvôli riziku zanesenia odtoku. Mali by ste tiež brať ohľad na celkové zaťaženie strechy. Postupujte s pokládkou strechy nasledujúcimi vrstvami:

  1. Geotextília – ochrana hydroizolácie
  2. Nopová drenážna fólia pre zelené strechy
  3. Geotextília s filtračnou a separačnou funkciou
  4. Špeciálny strešný substrát
  5. Konečná výsadba zelene/ trávového koberca

Koberec z trávy, inak nazývaný aj rozchodníkový koberec sa dodáva v rolkách a ľahko sa osádza. Ak ste sa rozhodli pre výstavbu zelenej strechy svojpomocne, pre lepšiu predstavu Vám pomôže aj videoinštruktáž, podľa ktorej môžete postupovať.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *